Dr. Mohammad Hadi Moslehi - mbdm.ir
وب سایت ریاضیات دکتر محمد هادی مصلحی

فرم ارسال پاسخ سوالات تشریحی آزمون (مخصوص دانشجویان دکتر محمد هادی مصلحی)

فرم ارسال پاسخ سوالات تشریحی آزمون (مخصوص دانشجویان دکتر محمد هادی مصلحی)

دانشجویان محترم باید سوالات تشریحی مربوط به خود را از سامانه LMS  گرفته و پاسخ آنها را دستی نوشته و پس از اسکن (یا گرفتن عکس با موبایل)، فقط  از طریق فرم انتهای همین صفحه ارسال نمایند.

تذکرات مهم:

۱- دانشجویان محترم، از ساعت شروع امتحان، به مدت ۵ ساعت فرصت دارند تا پاسخ سوالات تشریحی را صرفا از طریق فرم زیر ارسال نمایند.

۲-  دانشجویان محترم باید پاسخ سوالات تشریحی را مهلت تعیین شده ارسال نمایند. ارسال پاسخها بعد از مهلت مذکور قابل قبول نیست.

۳- روی خود برگه پاسخها نیز باید نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی قید گردد.

۴- اطلاعات خواسته شده در فرم زیر، با دقت تکمیل گردد. مسئولیت عدم تکمیل دقیق بر عهده دانشجو خواهد بود.

۵- پس ار ارسال پاسخ، باید متن (پاسخ سوالات تشریحی با موفقیت ارسال شد. موفق باشید.) در انتهای فرم نمایش داده شود، این به معنی آن است که فایل شما به درستی ارسال شده است

۶- فقط یک فایل می توانید ارسال کنید. اگر پاسخ سوالات تشریحی بیشتر از یک تصویر هست، همه را داخل یک فولدر ریخته و zip نموده و سپس ارسال نمایید. (می توانید همه پاسخها را در قالب یک فایل Pdf بفرستید)

 

فرم ارسال پاسخ سوالات تشریحی آزمون


    (نام درسی که در آزمون آن شرکت کرده اید)


    تذکر: فقط یک فایل می توانید ارسال کنید. اگر پاسخ سوالات تشریحی بیشتر از یک فایل هست، همه را داخل یک فولدر ریخته و zip نموده و سپس ارسال نمایید. (فرمت های مجاز: pptx, ppt, doc, docx, pdf, zip, jpg, png)