Dr. Mohammad Hadi Moslehi - mbdm.ir
وب سایت ریاضیات دکتر محمد هادی مصلحی

معرفی وب سایت

(Mathematics by Dr. Moslehi) در دوازدهمین سال راه اندازی وب‌سایت شخصی  mhm.ir و تجربه موفق آن در برقراری تعامل بیشتر با دانشجویان که با انتشار مطالب علمی وجزوات الکترونیکی متعدد در زمینه ریاضیات همراه بود، تصمیم بر آن شد که با طراحی و راه‌اندازی یک وب‌سایت علمی تخصصی، به آموزش و پژوهش در حوزه ریاضیات با جدیت و نظم بیشتری پرداخته شود. بدین ترتیب وب‌سایت mbdm.ir  طراحی و در تاریخ 21 مهرماه سال 1396 راه‌اندازی گردید. این وب‌سایت در زمینه آموزش به  شاخه‌ی خاصی از ریاضیات محدود نیست لکن در امور پژوهشی، شاخه‌های نظریه معادلات، سیستم‌های دینامیکی و محاسبات عددی، در اولویت بیشتری قرار دارند.  تعامل بیشتر با دانشجویان و حل و فصل مشکلات علمی و آموزشی آنان از دیگر اهداف راه اندازی این وب‌سایت می باشد. لازم به ذکر است که وب سایت mhm.ir در تاریخ ۲۶ تیرماه سال ۱۳۸۵ راه اندازی شده است. /دکتر محمد هادی مصلحی/ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند