Dr. Mohammad Hadi Moslehi - mbdm.ir
وب سایت ریاضیات دکتر محمد هادی مصلحی

* تستها و پاسخنامه الکترونیکی * ( مربوط به آزمون میان ترم درس ریاضی عمومی ۱)

دانشجویان محترم باید سوالات تستی را از لینک زیر دریافت نموده و پاسخ آنها را در پاسخنامه ذیل درج نمایند.

 

دریافت سوالات تستی

 

شرایط آزمون تستی:

۱-  آزمون تستی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۰ صبح شروع می شود. دانشجویان محترم تا ساعت ۱۱:۳۰ همان روز فرصت دارند تا پاسخ سوالات تستی را در پاسخنامه الکترونیکی مربوطه ثبت نمایند.

۲- دانشجویان محترم باید پاسخ سوالات تستی را فقط در پاسخنامه الکترونیکی ذیل وارد نمایند. پاسخنامه راس ساعت ۱۱:۳۰ غیر فعال خواهد شد.

۳- تا وقتی که بر روی گزینه “ثبت نهایی” در انتهای پاسخنامه تستی، کلیک نکنید، پاسخنامه شما ( و به عبارتی حضور شما در آزمون میان ترم ) ثبت نخواهد شد، حتی اگر همه سوالات تستی را پاسخ داده باشید.

۴- نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی را به دقت وارد نمایید. مسئولیت ثبت اشتباه آنها بر عهده دانشجو خواهد بود.

۵- اگر فردی بیش از یک بار پاسخنامه را تکمیل و ثبت نهایی نماید، همه آنها باطل خواهند شد.

۶- آزمون نمره منفی ندارد.

۷- اگر پس از پاسخ به یک سوال، بخواهید گزینه وارد شده را عوض کنید، کافیست بر روی گزینه جدید کلیک نمایید.